הסכם משתמש לדוגמה

תאריך העדכון האחרון: 14/08/2023

הסכם משתמש זה וכללים נוספים המצויים באתר מסדירים את התנאים וההגבלות של השירותים הניתנים על ידי Saatech.io ואת כללי השימוש באתר. על ידי קבלת הסכם זה בעת יצירת בקשת שירות או פרופיל מקצועי דרך האתר, או על ידי תחילת ההנאה מהאתר, המשתמש נחשב כמי שהתחייב לעמוד בהסכם זה. סאסטק שומרת לעצמה את הזכות לשנות או לתקן הסכם זה באופן חד צדדי למען המשכיות שירותי המתווך שלה, לצורך צרכים טכניים שעלולים להתעורר בעתיד, או לעמידה בתקנות, ובלבד שזה לא יפעל נגד האינטרסים של המשתמשים.

השירותים הניתנים על ידי SAASTECH

סאסטק מבטיחה שהתכנים שנוצרו על ידי ספקי שירות ומקבלי שירות, כגון שירותים, מוצרים או מידע בקשות שירות, יהיו נוכחים באתר, בהתאם לתוכן המסופק ובמסגרת הסכם זה. סאסטק היא פלטפורמה בלבד ואינה הבעלים או הספק של השירותים המפורטים באתר.

תנאי שימוש / מערכת חברות

החברות באתר אינה כרוכה בתשלום. חברים יכולים לבקש מספר שירותים בו זמנית באמצעות חשבון חבר יחיד. היצירה וההגנה של הסיסמה הינם באחריות המשתמש. אין לשתף את פרטי המשתמש והסיסמה ויש לשמור עליהם בקפידה. החבר אחראי ישירות לשימוש זדוני בחשבון על ידי אחרים עקב רשלנותם.

בעת יצירת חשבון חבר, המידע כגון שם, כתובת, מספר טלפון, דואר אלקטרוני ומשרד המס המסופק לאתר חייב להיות עדכני, מדויק ומלא. סאסטק אינה מחויבת לאמת את הדיוק והמטבע של מידע זה. האחריות לכל נזק שייגרם לחברים או לצדדים שלישיים עקב מידע שגוי או לא שלם חלה על החבר המתאים.

שינויים במערכת הזמנות וכללי ביטול

מקבלי השירות יכולים לשנות או לבטל בקשת שירות מאושרת על ידי שליחת אימייל לכתובת [email protected] לפחות 24 שעות לפני מועד ההזמנה.

ביטול שירות צריך להיעשות דרך ערוצי התקשורת הניתנים באתר ולא ניתן לעשות זאת מחוץ לאתר.

תַשְׁלוּם

במקרים בהם נעשה שימוש במערכת התשלומים המקוונת בשיתוף פעולה עם שותף התשלומים של סאסטק, מערכת היחסים בין מוסד התשלומים, מקבל השירות ונותן השירות אינו תלוי בסאסטק. מילוי ההתחייבויות שנקבעו בחקיקה ובאחריות הרלוונטיים היא של מוסד התשלומים המתאים.

כאשר נעשה שימוש במערכת התשלומים המקוונת, אם נדרש על פי החקיקה הרלוונטית, חשבוניות או מסמכים נחוצים אחרים עבור השירות מונפקים על ידי ספק השירות המתאים. סאסטק אחראית רק להנפקת חשבוניות לספקי שירותים בגין עמלות או זכויות תקשורת הקשורות לשירותים שהיא מספקת.

במצבים בהם דמי השירות משולמים על ידי מקבלי השירות באמצעות מערכת התשלומים המקוונת, אם תבקש על ידי Saatech, ניתן לבצע החזרים או לתת הנחיות למוסד התשלומים המיועד. סאסטק שומרת לעצמה את הזכות להורות למוסד התשלומים שלא להעביר את הסכום המתאים במקרה של ביצוע לא נאות או לקוי של שירותים, חוסר יכולת למצוא ספק שירות מתאים לבקשת השירות או ביטול שירות.

אם מוסדות תשלומים מעורבים במערכת התשלומים המקוונת, סאסטק אחראית לספק את ההנחיות הנדרשות למוסד המתאים לתשלום או להחזר של סכומים רלוונטיים. האחריות לאחסון פרטי המשתמש והבטחת עיבוד עסקאות מאובטח מוטלת על מוסד התשלומים.

החזר של דמי שירות / מימוש זכות משיכה

למקבלי השירות הזכות לחזור מהחוזה ללא כל סיבה תוך 14 ימים ממועד הסכם עם נותן השירות, ובלבד שהשירות לא בוצע. זכות זו זמינה במערכת ההזמנות עד 24 שעות לפני מועד תחילת השירות. ניתן להודיע על מימוש זכות הביטול על ידי שליחת הודעה בכתב עם הנושא "בקשת ביטול" לכתובת [email protected] בתוך תקופה זו.

אחריות שירות, ללא אחריות

סאסטק אינה נושאת באחריות בשלבי ההצעה, הקבלה, החוזה והתשלום בין מקבלי השירותים ונותני השירותים. סאסטק אינה מתחייבת שתהיה הרמוניה בין מקבלי השירות ונותני השירות או שספק שירות מתאים יימצא או יישמר עבור השירות באזור מקבל השירות, בזמן ובמקום הרצויים.

כל התחייבות הקשורה לשירותים המתקבלים מספקי שירותים באמצעות האתר הינם באחריותם של נותני השירות. סאסטק אינה לוקחת על עצמה כל אחריות.

סאסטק אינה מאשרת או ממליצה על נותני השירותים או על שירותיהם, ואינה מבטיחה את ביצועיהם או את איכות השירותים הניתנים. Saatech עשויה לדרג, לדרג ולסווג את ספקי השירות באמצעות אלגוריתמים בתוך המערכת, בהתבסס על דירוגי וסקירות של משתמשים. עם זאת, אין זה מרמז על ערבות או אישור של Saatech.

סאסטק אינה אחראית לכל נזק שייגרם למקבלי השירות או לצדדים שלישיים במהלך מתן השירותים על ידי נותני השירות, בין במהלך השירות ובין אם מחוצה לו.

כל התחייבות הנובעת ממיסים, אגרות, תשלומים ועניינים דומים הקשורים לחוזי שירות בין ספקי שירות ומקבלי שירותים הינן באחריות ישירות של הצדדים עצמם. סאסטק אינה מסווגת כמוכר, ספק, יצרן, מפיק, סוחר, סוכן, מפרסם או חברת מדיה, במסגרת חוק הגנת הצרכן והחקיקה הקשורה, בשל השירותים והמוצרים המפורטים באתר המופעלים על ידי סאסטק.

סאסטק אינה אחראית לבעיות או נזקים הנובעים בין מקבלי השירות ונותני השירות או שיתוף המידע של מקבל השירות עם נותני השירות לצורך מתן השירות. מטרת סאסטק היא להקל על אספקת השירות בצורה חלקה באמצעות שיתוף מידע זה. סאסטק אינה אחראית לשימוש, שיתוף או העברה בלתי מורשה של מידע זה למטרות פרסום, שיווקיות, אישיות או כל אחרות ללא הסכמת מקבל השירות, ולא לכל בעיה או נזק שעלול להיווצר בין מקבל השירות לבין ספקי שירות).

התחייבויותיו של מקבל השירות

מקבלי השירות הם האחראים הבלעדיים לכל חבות מנהלית, משפטית ופלילית שעלולה להיווצר עקב אי עמידתם בתנאי הסכם זה.

מקבלי השירות לא יפנו לספקי שירותים ללא ידיעתה של סאסטק, מתוך כוונה להחריג את סאסטק, לקבל מחיר נמוך יותר או להימנע מתשלום עמלות, ביחס לבקשת שירות שנוצרה באמצעות האתר.

מקבלי השירות מאשרים כי ככל שמתיר החקיקה פרטי כרטיס האשראי שלהם עשויים להיות מאוחסנים במערכת מוסד התשלומים עמה יש לסאסטק, והם מאשרים שיתוף מידע זה עם מפעילי המערכת. סאסטק אינה אחראית לכל בעיה שעלולה להתעורר במערכת מוסד התשלומים.

מקבלי השירות אחראים לכל המסים הקשורים לשירות, למעט מסים המבוססים על הכנסות סאסטק.

סמכויות מורשות שניתנו ל-SAASTECH

עבור הזמנות הקשורות לניקיון הבית (שירותי ניקיון יומי), מספרי ה-TC של המשתמש ונותן השירות מועברים למוסד לביטוח לאומי (SGK) על ידי Saatech באינטרנט, ומתבצע רישום מעסיק ועובד יומי. אם המשתמש עונה "כן" להודעת האישור שנשלחה למספר הטלפון הנייד שלו, ביטוח התאונות היומי של נותן השירות הנשלח לכתובת מבוצע על ידי SGK. עלות ביטוח תאונות יום מגולגלת על המשתמש על ידי המפעיל.